Kursy_egzaminacyjne_certyfikatowe

DLA KOGO: młodzież i dorośli
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ: 1 lub 2 razy w tygodniu
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 90 minut
METODA: komunikatywna
KEYWORDS:  egzamin ósmoklasisty, gimnazjalny, matura, FCE, CAE, CPE, techniki egzaminacyjne, strategie uczenia się, skuteczność, sukces.

OPIS KURSU:
Kursy przygotowawcze do egzaminów odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne (90 min). Oprócz rozwijania umiejętności sprawnej komunikacji, rozwoju sprawności językowych mówienia, rozumienia ze słuchu, pisania, czytania oraz znajomości struktur leksykalno-gramatycznych kładziemy nacisk na zaznajomienie słuchaczy z technikami egzaminacyjnymi oraz strategiami rozwiązywania testów. Podczas zajęć korzystamy z podręcznika i ćwiczeń specjalnie zaprojektowanych w celu przygotowania do egzaminów oraz dużej ilości materiałów dodatkowych przygotowanych przez lektorów, wśród których przewagę stanowią przykładowe testy egzaminacyjne. W przypadku konieczności nadrobienia lub uzupełnienia materiału wszyscy uczestnicy kursów mają możliwość skorzystania z regularnych bezpłatnych konsultacji.

W SONGin ENGLISH przygotowujemy do:
• egzaminu ósmoklasisty i gimnazjalnego (kurs roczny),
• egzaminu maturalnego – poziom podstawowy i rozszerzony (kurs roczny lub dwuletni),
• egzaminów Cambridge ESOL – FCE, CAE, CPE (kurs roczny lub dwuletni).

Kursy przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego prowadzone są do połowy kwietnia.