kursy_dla_mlodziezy

DLA KOGO: młodzież w wieku gimnazjalnym i podangimnazjalnym
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ: 1 lub 2 razy w tygodniu
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 90 minut
METODA: komunikatywna
KEYWORDS: praktyczna nauka języka, komunikacja między rówieśnikami, angielski w social media, systematyczność, stała kontrola postępów, egzamin/matura tuż tuż … ; )


OPIS KURSU:

Nasza szkoła proponuje kursy specjalnie dostosowane do potrzeb nastolatków w wieku gimnazjalnym i ponad gimnazjalnym. Zajęcia odbywają się jeden lub dwa razy w tygodniu po 2h lekcyjne (90 min). Oferujemy zajęcia na różnych poziomach w zależności od stopnia zaawansowania zgłaszających się do na słuchaczy. Główny nacisk podczas zajęć kładziony jest na praktyczną naukę języka. Poprzez użycie autentycznych materiałów językowych, filmów, artykułów czy piosenek zajęcia w SONGin ENGLISH stają się miejscem dyskusji i wymiany myśli na aktualne tematy interesujące dla młodzieży. Nasza szkoła na bieżąco informuje rodziców o postępach uczniów, a bezpłatne konsultacje pozwalają nadrobić materiał realizowany podczas ewentualnych nieobecności na zajęciach.