DLA KOGO: dzieci w wieku szkoły podstawowej
CZĘSTOTLIWOŚĆ SPOTKAŃ: 1 lub 2 razy w tygodniu
CZAS TRWANIA ZAJĘĆ: 1. kl SP: 60 minut, 2.-6. kl SP: 90 minut
METODA: komunikatywna
KEYWORDS: bezstresowa nauka, rozwój kreatywności, współdziałanie w grupie, stały kontakt z rodzicami, systematyczność, stała kontrola postępów.

OPIS KURSU:
W SONGin ENGLISH oferujemy kursy dla dzieci młodszych i starszych klas szkoły podstawowej. Podczas spotkań jeden lub dwa razy w tygodniu po 60 (1. kl. SP) lub 90 minut (2.-6. kl SP) rozwijamy nie tylko wszystkie sprawności językowe dzieci (mówienie, słuchanie, pisanie i czytanie), ale również uczymy się współdziałania i pracy w grupie. Szczególny nacisk kładziemy na swobodne i bezstresowe użycie języka w zrelaksowanej atmosferze. Nasi lektorzy stosują szereg metod audiowizualnych oraz wiele zabaw ruchowych, co powoduje, że dzieci nie nudzą się podczas zajęć. Lektorzy w SONGin ENGLISH doskonale potrafią wykorzystywać zarówno momenty wzmożonej koncentracji dzieci jak i chwile rozluźnienia pomagające pozbyć się ewentualnych obaw przed mówieniem w języku obcym. Dobrze znamy potrzeby i możliwości dzieci, dzięki czemu czują się one u nas pewnie i bezpiecznie. Podczas lekcji stopniowo wprowadzamy coraz więcej słownictwa, dlatego nasi lektorzy już na pierwszej lekcji mogą zacząć porozumiewać się ze swoimi uczniami w języku angielskim. Regularne i urozmaicone powtarzanie wprowadzanego materiału umożliwia jak najlepsze jego opanowanie. Bardzo ważny jest dla nas stały kontakt z rodzicami oraz bieżące śledzenie postępów w nauce naszych kursantów. Ewentualne nieobecności na zajęciach dzieci mogą nadrobić na bezpłatnych konsultacjach.