RODZAJ KURSU GRUPOWEGO ZAJĘCIA 1x W TYGODNIU ZAJĘCIA 2x W TYGODNIU
Zajęcia dla przedszkolaków SONGinkiDS (3 lata) 9 x 98 zł
(30x45min)
9 x 177 zł
(60x45min)
Zajęcia dla przedszkolaków SONGinkiDS (4-6 lat) 9 x 103 zł
(30x60min)
9 x 185 zł
(60x60min)
Zajęcia dla dzieci młodszych (7-8 lat) 9 x 103 zł
(30x60min)
9 x 185 zł
(60x60min)
Zajęcia dla dzieci i młodzieży (od 8 lat) 9 x 154 zł
(30x90min)
9 x 277 zł
(60x90min)
Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego 7 x 152 zł
(23x90min)
7 x 274 zł
(46x90min)
Zajęcia dla dorosłych (standardowe i AMC) 9 x 154 zł
(30x90min)
9 x 277 zł
(60x90min)
Przygotowanie do egzaminów certyfikatowych 9 x 154 zł
(30x90min)
9 x 277 zł
(60x90min)
LEKCJE INDYWIDUALNE / DUET / TRIO KOSZT ZA 45 min
Zajęcia indywidualne 60 zł
Zajęcia „DUET” (w grupie dwuosobowej) 40 zł / osobę
Zajęcia „TRIO” (w grupie trzyosobowej) 30 zł / osobę

5% rabatu przy płatności jednorazowej całej kwoty kursu.
25% zniżki dla rodzin* (rodzeństwo, dzieci, rodzice, małżonkowie).

*dotyczy drugiego, tańszego kursu grupowego